Ta strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dlaczego ta strona używa plików cookie i jak włączyć je w Twojej przeglądarce, zapoznaj się z polityką prywatności. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją prawa tej strony do korzystania z tych plików.
Zamknij

 

Seminarium

Badania antysmogowe

seminarium w Cechu Kominiarzy Polskich

Aktualizacja - 2018-02-26:

O Seminarium pisze MAGAZYN INSTALATORA w numerze 2(234) luty 2018 roku oraz na stronie interentowej:

https://www.instalator.pl/2018/02/badania-antysmogowe-seminarium-w-cechu-kominiarzy-polskich/

W dniu 11.01.2018 w Opolu odbyło się seminarium organizowane przez Cech Kominiarzy Polskich, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Spotkanie skierowane było do osób z przemysłu kominowego, producentów urządzeń grzewczych i kominiarzy. Tematem przewodnim było zanieczyszczenie powietrza produktami spalania powstałymi podczas eksploatacji instalacji grzewczych małej mocy.

Problem smogu jest problemem sięgającym poza granice naszego kraju, o czym przekonali się uczestnicy podczas referatu wygłaszanego przez Thora Kielland, z firmy Pipe Eksperten z Norwegii. Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników badań: „Experimental evaluation of pollution emissions due to the combustion process with the application of a flue gas evacuation system” (Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe), zrealizowanych przez Cech Kominiarzy Polskich przy współudziale firm Pipe Eksperten (Norwegia), Jawar, Ackerman, Exodraft (Dania) - partner Almeva, badania zostały objęte patronatem Korporacji Kominiarzy Polskich.  Przedstawione wyniki wyjaśniły, że tylko dobrze dobrany i eksploatowany (regularnie czyszczony) system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń. Z przeprowadzonych przez Cech Kominiarzy badań jednoznacznie wynika, że jeżeli użytkownik wymieni swoje stare urządzenie grzewcze na takie, które spełnia wymagania stawiane urządzeniom z tzw. czystym spalaniem, nie dostosowując przy tym komina do nowego urządzenia, to ilość emitowanych zanieczyszczeń nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy system kominowy odprowadzający spaliny będzie za wąski np. z powodu nie czyszczenia osadów z sadz – co wyjaśnił dr inż. Krzysztof Drożdżol, który pełnił funkcję kierownika badań.

Partnerzy projektu podczas spotkania kilkukrotnie podkreślali, że wyniki zorganizowanych przez nich badań będą wykorzystywane do opracowywania i dalszego wdrażania nowych rozwiązań do urządzeń grzewczych, systemów kominowych i innych elementów tego typu instalacji. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne podczas opracowywania norm i przepisów, związanych z poprawą jakości powietrza. Ponadto wyniki stanowią element edukacyjny nie tylko dla osób zawodowo związanych z problemem, ale całego społeczeństwa (wyjaśniał dr Jarzyński z firmy JAWAR).

Obecnie wyniki konsultowane są w polskich i norweskich jednostkach naukowych. W trakcie seminarium użytkownikom zaprezentowano instalację, na której wykonane zostały badania. W planach są kolejne warsztaty, podczas których kominiarze będą poszerzać swoje umiejętności zawodowe z pomiarów emisji.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Drożdżol

k.drozdzol@onet.eu


Inni piszą o seminarium:

https://plus.nto.pl/specjalne/smog/a/nic-po-bardziej-ekologicznym-piecu-jesli-komin-jest-zanieczyszczony,12880354

http://www.kominki.org/strefa-dla-profesjonalistow/aktualnosci-branzowe/art,6922,seminarium-w-cechu-kominiarzy-polskich.html

 

Opracował i wprowadził - Stanisław Frydel

Rejestr członków

Rejestr Mistrzów Kominiarskich

Partnerzy

 

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe

Dane kontaktowe

CECH KOMINIARZY POLSKICH
45-061 Opole
ul. Katowicka 55
tel. 77 454-34-09

kominiarz.opole@op.pl

Nr rachunku bankowego:


36 1050 1504 1000 0005 0044 3668

NIP: 754-10-96-311
REGON: 000757565

KRS 0000039710

WOJEWÓDZKI CECH KOMINIARZY
45-061 Opole
ul. Katowicka 55
Tel. 77 454-34-09
Fax 77 454-34-09

e-mail: biuro@cechkominiarzy.pl
e-mail:
kominiarz.opole@op.pl
NIP: 754-10-96-311
REGON: 000757565


Dla członków cechu

Strony internetowe: RedSoft.pl