Ta strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dlaczego ta strona używa plików cookie i jak włączyć je w Twojej przeglądarce, zapoznaj się z polityką prywatności. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją prawa tej strony do korzystania z tych plików.
Zamknij

 

Krótka historia Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu

STP80108

Od początku swojego istnienia kominiarstwo nierozerwalnie związane jest z rzemiosłem.
Już w XIII wieku pojawili się ludzie w czarnych ubraniach, z drabinami i szczotkami.
Kominiarstwo uznawane było za rzemiosło elitarne. Zapotrzebowanie na usługi rosło, a fachowców było niewielu. Przez wiele stuleci usługi czyszczenia kominów wykonywane były wyłącznie w pałacach, zamkach i bogatych miejskich domach.
Tradycja rzemieślnicza nakazywała zrzeszanie się w cechach.
Pierwszy w historii cech kominiarzy powstał w 1515 roku w Norymberdze. Cechy przyczyniły się do podnoszenia rangi rzemiosła oraz dbały o etykę zawodową.
Pierwszy cech kominiarzy na ziemiach polskich założono w 1776 roku w Warszawie.
Lata niewoli i zaborów nie pozwoliły na umocnienie kominiarstwa, a polskie rzemiosło nie miało możliwości na ukształtowanie własnego modelu.
Po roku 1918 rzemiosło kominiarskie zaczęło się odradzać w niepodległej Polsce.
Prawo przemysłowe z 1927 roku dało możliwość szybkiego rozwoju kominiarstwa. Niestety trwało to krótko, gdyż w 1939 roku wybuchła II wojna światowa.

Od 1945 roku rozpoczął się proces odbudowy rzemiosła kominiarskiego.


portret 02

Zachodzące w kraju zmiany polityczne i gospodarcze lansowały gospodarkę uspołecznioną. Proces ten nie ominął kominiarzy. Preferowano koncepcję spółdzielni kominiarskich.
Wśród braci kominiarskiej było wielu kominiarzy pamiętających okres międzywojenny, kiedy to jako koncesjonowani majstrowie prowadzili indywidualne zakłady kominiarskie.
Przełom w rzemiośle nastąpił w 1956 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o Izbach Rzemieślniczych. Władze państwowe zmieniły swój stosunek do rzemiosła i pojawiła się możliwość ponownego rozwoju kominiarstwa indywidualnego.
W 1957 roku ok. 50% mistrzów kominiarskich wystąpiło ze Spółdzielni Usług Kominiarskich w Opolu. Rozpoczęli działalność w prywatnych zakładach i jednocześnie stworzyli specjalną komisję do utworzenia cechu kominiarzy na Opolszczyźnie.
Komisja pracowała pod przewodnictwem Karola Strycharza, późniejszego wieloletniego Starszego Cechu.
Uchwałą z 2 lipca 1957 roku Wojewódzki Zarząd Przemysłu wydał zgodę na utworzenie Cechu Kominiarzy w Opolu.
W dniu 24 lipca 1957 roku wybrano władze cechu.
1 sierpnia 1957 roku rozpoczął swoją działalność, jako jedyny w Polsce - Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu.
Do roku 1980 funkcję Starszego Cechu pełnił Karol Strycharz - doświadczony mistrz kominiarski. Następnie przewodnictwo zarządowi przejął Walter Flegel.
Obecnie, od 4 kadencji funkcję Starszego Cechu pełni mistrz kominiarski Jan Breitscheidel.
Długoletnie doświadczenie zawodowe oraz ogromne zaangażowanie w sprawy rzemiosła kominiarskiego sprawiły, że Jan Breitscheidel jest jednym z bardziej znanych kominiarzy w Polsce.
W swojej 50-letniej historii Cech Kominiarzy w Opolu konsekwentnie i rzetelnie realizuje swoje zadania statutowe.
Pierwsze 30 lat działalności Cechu to praca w warunkach gospodarki centralnie sterowanej, w oparciu o okręgi kominiarskie. Cech Kominiarzy w Opolu sprawował nadzór nad mistrzami obsługującymi przydzielone im rejony. Zadaniem Cechu było zadbanie o zaopatrzenie w sprzęt i odzież roboczą swoich członków. Trudne warunki życia i pracy lat 70-tych i 80-tych XX wieku spowodowały zacieśnienie współpracy pomiędzy indywidualnymi zakładami kominiarskimi. Zdobycie opału czy mydła nie należało do łatwych, ale pomoc kolegów i wsparcie organizacji cechowej ułatwiało pracę.
Do dziś w archiwach Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu można znaleźć stare dokumenty, na podstawie których rzemieślnicy otrzymywali środki czystości czy paliwo do samochodu.

Od początku istnienia przy Cechu działają powołani przez Zarząd Mężowie Zaufania. Są to doświadczeni mistrzowie, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem zakładów kominiarskich; pełnią oni również funkcje łącznika pomiędzy Zarządem a rzemieślnikiem.
Zgodnie ze statutem, Cech może również powołać Komisję Kontroli Społecznej, która kontroluje i analizuje etykę zawodową członków Cechu oraz jakość wykonywanych przez nich usług. Cech Kominiarzy w Opolu ściśle współpracuje z opolska Izbą Rzemieślniczą.
Komisja egzaminacyjna w zawodzie kominiarz składa się z doświadczonych mistrzów - członków Cechu Kominiarzy. Członkowie Cechu na przestrzeni wielu lat działalności wykształcili sporą rzeszę młodej kadry kominiarskiej. W 1996 r. naukę w zawodzie rozpoczęła, wtedy jedyna kobieta, Aneta Gawlica. Obecnie Pani Aneta jest mistrzem kominiarskim, członkiem Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu i prowadzi samodzielny zakład kominiarski w Krapkowicach.
W obecnej chwili Cech Kominiarzy w Opolu zrzesza 43 zakłady.
Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało, że zarówno Cech, jak i zakłady kominiarskie musiały dostosować się do rynku usług.
Prawo regulujące wykonywanie usług zniosło obowiązkowe rejony kominiarskie, zakres i sposób wykonywania usług został dostosowany do wymogów rynku.
Obecnie Cech Kominiarzy w Opolu, tak jak dawniej, nadzoruje pracę swoich członków i dba o rzetelność wykonywanych usług.
Zakład zrzeszony w Cechu daje klientowi pewność, że usługa będzie wykonana, a w razie kłopotów Cech dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać spory i zażegnać konflikty pomiędzy klientami i kominiarzami. Cech kominiarzy spełnia również rolę informatora w dziedzinie kominiarstwa. Wielokrotnie mieszkańcy Opolszczyzny zwracają się do Cechu o poradę w sprawach urządzeń grzewczych i kominowych i nikt nie odchodzi z przysłowiowym kwitkiem. Trzon działaczy cechu opolskiego stanowią rzemieślnicy związani z nim od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Wśród szczególnie zasłużonych dla Cechu należy wymienić Jana Breitscheidla - Starszego Cechu, Jana Świerczyńskiego, Ryszarda Obuchowicza, Józefa Kutkiewicza.
Zarząd Cechu Kominiarzy w Opolu na pierwszym miejscu stawia wysokie kwalifikacje oraz wysoką kulturę wykonywania usług. Na bieżąco rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu uczestniczą w szkoleniach BHP, mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami w kominiarstwie.
W najbliższym czasie Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu wejdzie jako jeden z uczestników do programu @-rzemieślnik, pilotowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
W ramach tego programu rzemieślnicy będą doskonalić swoja wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, a w szczególności umiejętność poruszania się w Internecie.
Jak widać, tradycje rzemieślnicze i współczesność wspaniale się dogadują w Cechu Kominiarzy w Opolu.
Rok 2007 to rok szczególny w historii Cechu. Mija 50 lat działalności.
Dnia 7 września 2007 r. w Opolu odbyły się uroczyste obchody 50. rocznicy powstania Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu.


50 lecie

W uroczystościach wzięli udział wszyscy członkowie Cechu, ich rodziny oraz zaproszeni goście.
Zasłużeni członkowie Cechu otrzymali odznaczenia rzemieślnicze oraz wyróżnienia.


50 lecie 2

Dla wszystkich członków Cechu przygotowano pamiątkowy ryngraf upamiętniający jubileusz.
Czterech najbardziej zasłużonych rzemieślników zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Opolszczyzny - “KORDZIKIEM” Opolskiej Izby Rzemieślniczej.

Kordzik

Kordzik otrzymali:
Jan Breitscheidel, Józef Kutkiewicz, Ryszard Obuchowicz i Jan Świerczyński.
Doceniając wieloletnią współpracę pomiędzy Cechem Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich, Zarząd Główny Korporacji nadał Cechowi, jako organizacji rzemieślniczej, medal korporacyjny w uznaniu zasług dla rozwoju rzemiosła kominiarskiego w Polsce.
Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu jest tak mocno zakorzeniony w tradycji rzemieślniczej, że bez wątpienia będzie świętował swoje 100-lecie.
Zmiana pokoleniowa w Cechu nie zmienia starych dobrych zasad jego działalności, a nowi młodzi członkowie Cechu kontynuują pracę swoich mistrzów.

Tekst przygotowała Elżbieta Frydel w oparciu o:
- opracowanie “30-lecie Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu” pod redakcją Wacława Krawczuka, Waltera Flegla, Emila Motyki, Kazimierza Łacnego;
-tekst własny “Złoto i Srebro dla Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu”;
-archiwa Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu.

Opole, 2007 rok

 

Link do prezentacji multimedialnej:

http://www.youtube.com/watch?v=WarNRYublKM

Rejestr członków

Rejestr Mistrzów Kominiarskich

Partnerzy

 

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe

Dane kontaktowe

CECH KOMINIARZY POLSKICH
45-061 Opole
ul. Katowicka 55
tel. 77 454-34-09

kominiarz.opole@op.pl

Nr rachunku bankowego:


36 1050 1504 1000 0005 0044 3668

NIP: 754-10-96-311
REGON: 000757565

KRS 0000039710

WOJEWÓDZKI CECH KOMINIARZY
45-061 Opole
ul. Katowicka 55
Tel. 77 454-34-09
Fax 77 454-34-09

e-mail: biuro@cechkominiarzy.pl
e-mail:
kominiarz.opole@op.pl
NIP: 754-10-96-311
REGON: 000757565


Dla członków cechu

Strony internetowe: RedSoft.pl